O.R.W.I.
Organization of Revolutionnary Workers of Iran (Rahe Kargar)
Rahe Kargar
شنبه ۲۹ تير ۱۳۹۸ برابر با ۲۰ جولای ۲۰۱۹
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
 
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس   orwi-info@rahekargar.net   و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
 
دفتر یاد بود جانباختگان راه کارگر
اطلاعیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)
راه کارگر در توئیتر
روابط عمومی راه کارگر در فیسبوک
تلویزیون راه کارگر در فیسبوک
سایت خبری راه کارگر
وبلاگ کارگری راه کارگر
اتحاد داوطلبانه
آرشیو تلویزیون اینترنتی راه کارگر
آرشیو از دیگر تلویزیون‌ها
مطالب این ستون لزوما ديدگاههای راه کارگر را بازتاب نميدهند!
آرشیو گزیدۀ مقالات رسیده ،
از دیگر رسانه ها
مطالب این ستون لزوما ديدگاههای راه کارگر را بازتاب نميدهند!اطلاعیه شماره پنج هشتمین گردهمایی سراسری؛


پاتوق کتاب اندیشه - گوتنبرگ (سوئد)
برگزار می کنند

پاتوق کتاب اندیشه - گوتنبرگ (سوئد) برگزار می کند


پاتوق کتاب اندیشه برگزار می کنند

پاتوق کتاب اندیشه بر گزارمی کنند


پاتوق کتاب اندیشه بر گزارمی کنند


بیانیه اعتراضی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

بیانیه جمعی از فعالان اجتماعی ساکن ایران
فراخوان جمعی از معلمان عدالتخواه ایران
در اعتراض به ادامه پولی شدن آموزش

علیجانی:تحول وتحول طلبی برآمده ازپیچدگی واقعیت است.ازمنظرهدف تحول طلبان خواستارعبورازدیکتاتوری واستبداددینی وجمهوری اسلامی هستند.اصلاح طلبی وتحول طلبی یکسان نیست.تحول طلبان درکنارمردم می ایستندواصلاح طلبان درکنارحکومت، تفاوت این دودراین است .تنوع راهکارهای تغییر،جزمبانی تحول خواهی است.تحول طلبان ازهمه ابزارهای تغییربرای رسیدن به هدف استفاده می کنند.تغییربرخی سیاست ها درجمهوری اسلامی ممکن است،تغییرساختاردرجمهوری اسلامی اگر محال نباشد نزدیک به محال است.تحول خواهی الزاما یک نظام سیاسی خاص را پیگیری نمی کند.تحول طلبی مخالف انقلاب نیست.سناریو ترجیحی تحول طلبان این است که تغییرات درایران مسالمت آمیز،تدریجی وبا عقب راندن حکومت اتفاق بیفتد.
شالگونی :در ایران و جمهوری اسلامی ،امکان تحول طلبی ،اصلاح طلبی وجود ندارد. بعنوان امکان واقعی،وجود ندارد. تقسیم بندی آقای علیجانی را واقعی نمی بینم و ایراد دارد.با بی اعتبارشدن اصلاح طلبان ،برخی از آنان ،تحول طلبی را بهانه و وسیله ای کرده اند که اصلاح طلبی را ادامه بدهند. سوسیال دموکراسی،مدل ورشکسته است.تحول طلبی در ایران گمراه کننده است.و به اصلاح طلبی پناه می دهد.


اعلامیه سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه


فیروزگوران ازچهره های ماندگار روزنامه نگاری ایران و عضو سازمان ساکا بود و در جریان اعتصاب روزنامه نگاران در بدو انقلاب نقشی مهم داشت، یادش گرامی باد.چپ خانواده ای جهانی است. پایه های چپ(کارگران، زحمتکشان ،فرودستان و پائینی ها) در ایران بپاخاسته اند. چپ در تاریخ صد سال گذشته در ساختن هر چیز مترقی نقش کلیدی داشته است. در حالی که خطر چنین رویاروئی هائی وجود دارد، امریکا بیش از پیش تحریم ها را تشدید می کند.ساقط شدن پهپاد امریکائی نشان می دهد، امریکا خود را برای لحظات حساس آماده می کند و تدارکات خطرناکی صورت می گیرد. اساس ماجرا این است که امریکا می خواهد شکست های خود را مخصوصا درخاورمیانه جبران و هژمونی خود را بازسازی کند..بیانیه دوم چهارده نفرجسورانه،فداکارانه وشجاعانه حرف مردم را می زند و بر این تاکید دارد که با جمهوری اسلامی و جناح های آن کنار نخواهیم آمد. باید در مقابل مادر عشقی و خواهرشهرام فرج زاده و... به احترام تعظیم کنیم. در حالی که با ریزش وسیع تر،در نیروهای رژیم و درحکومت روبرو هستیم،گماردن نیروهای کاملا مورد اعتماد شخص سید علی خامنه ای دراینجا و آنجا درسطوح مختلف برای آن که بتوانند با شرایط دشوارتر که با آن روبرو می شوند،چه درداخل وچه در خارج،درمقابل مردم مقاومت کنند.

چرا معادن هنوز حادثه خیزند؟!


اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)
در اعتراض به قتل رذیلانۀ علی‌رضا شیرمحمدعلییادنامه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)برنامه های تلويزيون راه کارگر
بلویزیون راه کارگر

تلویزیون راه کارگر

تلویزیون راه کارگر

تلویزیون راه کارگر

گزارش سیاسی مصوب کنگره بیست و سوم
کنگره «کارل مارکس»

گزارش سیاسی کنگره بیست و دوم

قطعنامۀ کنگره بیست و یکم

قطعنامۀ کنگره بیست و یکم

قطعنامۀ کنگره بیستم

قطعنامه ی کنگره هفدهم
ترجمه جدید

تجدید آرایش چپ،مشخصات و ویژگی هایش

قسمت ششم

قسمت اول


مسئله ملی، ملت و ناسیونالیسم
پاسخ به سوالات نشریه آرش