O.R.W.I.
Organization of Revolutionnary Workers of Iran (Rahe Kargar)
Organization of revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)
چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷ برابر با ۱۹ دسامبر ۲۰۱۸
به سايت سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر) خوش آمديد.
 برای انتشار مطالب در سايت با آدرس   orwi-info@rahekargar.net   و در موارد ديگر برای تماس با سازمان از  public@rahekargar.net  استفاده کنید!
  يكشنبه ۸ دی ۱۳۹۲ برابر با ۲۹ دسامبر ۲۰۱۳  
    رضا مرزبان ، نویسنده توانا و یار مهربان مردم ایران درگذشت

 

رضا مرزبان ، نویسنده توانا و یار مهربان مردم ایران درگذشت

 

رضا مرزبان روزنامه نگار و نویسنده و شاعر گرانقدر، جهان ما را بدرود گفت و ما را تنها گذاشت. رضا مرزبان از سال های دور، در راستای دفاع از آزادی اندیشه و بیان پیکار می کرد و در تمام زندگانی خود، پشتیبانی از حقوق و مبارزۀ مردم ایران را برای دستیابی به یک زندگی بهتر و انسانی تر، پیگیرانه ادامه داد. یاد این یار دیرین کانون نویسندگان و انجمن قلم ایران در تبعید گرامی باد! انجمن قلم ایران در تبعید، خود را در اندوه درگذشت رضا مرزبان، با خانواده او و همه یاران و مبارزان راه آزادی اندیشه و بیان، شریک می داند.

انجمن قلم ایران در تبعید

شنبه ۷ دی ۱۳۹۲ برابر با ۲۸ دسامبر ۲۰۱۳

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رضا مرزبان چشم بر دنیا فرو بست

امروز صبح با خبر شدیم که رضا مرزبان، شاعر، نویسنده و روزنامه نگار نامی و عضو کانون نویسندگان ایران در تبعید پس از مدتها جدال با بیماری سرطان، سرانجام در سحرگاه روز ۲۸ دسامبر، در بیمارستانی در حومة پاریس از پای در آمد و چشم بر این دنیا فرو بست.

کانون نویسندگان ایران در تبعید

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سندیکای کارگران فلزکارومکانیک

رضا مرزبان از پیشروان سندیکایی در گذشت

 

رضا مرزبان روزنامه نگار و از موسسان سندیکای خبرنگاران و نویسندگان مطبوعات در سال 1341 بود. او درمقام یک کوشنده سندیکایی از حقوق مادی و معنوی اعضای سندیکای خبرنگاران و نویسندگان مطبوعات سالها دفاع کرد. رضامرزبان معتقد بود که در حرفه روزنامه نگاری ،اطلاع رسانی و آگاه سازی وظیفه اصلی یک روزنامه نگار است.او روزنامه نگاری آرمان خواه بود و حقیقت خواهی را نیز از وظایف دیگر روزنامه نگاری می دانست. رضا مرزبان در دانشکده علوم ارتباطات گزارش نویسی و تنظیم خبر را به روزنامه نگاران آینده درس می داد ومعتقد بود، تعهد یک روزنامه نگار به پخش درست اتفاقات و تعهد حرفه ای او نسبت به جامعه یک اصل اساسی در روزنامه نگاری است.

سندیکای خبرنگاران و نویسندگان مطبوعات درخشان ترین فصل روزنامه نگاری حرفه ای را در ایران رقم زد . سندیکا گام های بزرگ و بی سابقه ای برای ارتقای زندگی مادی و معنوی اعضای خود از یک سو و ارتقای کیفیت روزنامه نگاری ایران از سوی دیگر ، برداشت . بیمه تامین اجتماعی به همراه یک بیمه عمر، ساختن ۱۲۱ واحد اپارتمانی در زمین خریداری شده برای اعضاء ، تشکیل صندوق بیکاری برای روزنامه نگارانی که ناخواسته بیکار می شدند و بخشی از اقدامات سندیکا بود . به موازات آن سندیکا و اعضای آن حرکت مداومی برای مبارزه با سانسور و اعتلای مطبوعات انجام می دادند.

متاسفانه سندیکای روزنامه نگاران و نویسندگان مطبوعات در دهه شصت تعطیل گشت و روزنامه نگاران جوان نتوانستند از تجربیات این روزنامه نگار قدیمی و کوشنده سندیکایی بهره مند بشوند. رضا مرزبان در زمان فوت عضو کانون نویسندگان ایران بود.

ما درگذشت این کوشنده سندیکایی را به کارگران سندیکایی وانجمن صنفی روزنامه نگاران و کانون نویسندگان ایران تسلیت می گوییم.

سندیکای کارگران فلزکارومکانیک 9/10/1392

 
  facebook   twitter   بالاترين   مطلب فوق را میتوانید مستقیم به یکی از شبکه های اجتماعی زیرکه عضوآن هستید ارسال کنید:  
O.R.W.I.   Organization of Revolutionary Workers of Iran (Rahe Kargar)